tvt体育平台app-官网下载
Author:tvt体育平台app-官网下载  2022-04-23

  美国总统奥巴马14日携家人来到墨西哥湾的佛罗里达州,公布深受漏油事务困扰的墨西哥湾已经经安全 ,他还招呼美国人踊跃来到这里游览,拉动本地的经济 。  奥巴马以及老婆米歇尔和女儿萨莎一路来到佛州的巴拿马城过周末,之以是选择这里一方面是兑现本身之前的承诺 ,另外一方面也是由于以前米歇尔方才到西班牙度假激发平易近众强烈不满,此次来到灾区堪称是对于美国平易近众的一个交接。因为墨西哥湾沿岸地域的经济依靠水财产以及游览业,漏油事务对于这两个行业打击很年夜。为了振兴本地经济 ,奥巴马以身作则,他以及女儿为证实海水已经经充足安全,一路下水游泳 。  对于于奥巴马下水游泳推广游览 ,佛州州长克里斯特称这是所能想象到的最佳的贸易告白。

tvt体育平台app-官网下载
【读音】:

  měi guó zǒng tǒng ào bā mǎ 14rì xié jiā rén lái dào mò xī gē wān de fó luó lǐ dá zhōu ,gōng bù shēn shòu lòu yóu shì wù kùn rǎo de mò xī gē wān yǐ jīng jīng ān quán ,tā hái zhāo hū měi guó rén yǒng yuè lái dào zhè lǐ yóu lǎn ,lā dòng běn dì de jīng jì 。  ào bā mǎ yǐ jí lǎo pó mǐ xiē ěr hé nǚ ér sà shā yī lù lái dào fó zhōu de bā ná mǎ chéng guò zhōu mò ,zhī yǐ shì xuǎn zé zhè lǐ yī fāng miàn shì duì xiàn běn shēn zhī qián de chéng nuò ,lìng wài yī fāng miàn yě shì yóu yú yǐ qián mǐ xiē ěr fāng cái dào xī bān yá dù jiǎ jī fā píng yì jìn zhòng qiáng liè bú mǎn ,cǐ cì lái dào zāi qū kān chēng shì duì yú měi guó píng yì jìn zhòng de yī gè jiāo jiē 。yīn wéi mò xī gē wān yán àn dì yù de jīng jì yī kào shuǐ cái chǎn yǐ jí yóu lǎn yè ,lòu yóu shì wù duì yú zhè liǎng gè háng yè dǎ jī hěn nián yè 。wéi le zhèn xìng běn dì jīng jì ,ào bā mǎ yǐ shēn zuò zé ,tā yǐ jí nǚ ér wéi zhèng shí hǎi shuǐ yǐ jīng jīng chōng zú ān quán ,yī lù xià shuǐ yóu yǒng 。  duì yú yú ào bā mǎ xià shuǐ yóu yǒng tuī guǎng yóu lǎn ,fó zhōu zhōu zhǎng kè lǐ sī tè chēng zhè shì suǒ néng xiǎng xiàng dào de zuì jiā de mào yì gào bái 。

上一篇:日本当局将推出体育不雅光试验性游览套餐 下一篇:出境嬉戏不豪侈:全世界低消费游览国任你选