tvt体育平台app-官网下载
Author:tvt体育平台app-官网下载  2022-04-23

  跟着韩国游览在中国市场上的热卖 ,近日,韩国游览成长局上海服务处出格为自由行旅客量身建造了“韩国自由行手册”,吃喝玩乐及特点景点的最年夜让利幅度达60% 。  据先容 ,凭“韩国自由行手册”,旅客可以在首尔明洞、北仓洞 、南年夜门等购物区,和很多文化公演以及部门景点得到打折优惠。  本日起 ,旅客可持身份证、护照等证件,至韩国游览成长局上海服务处免费索取。

tvt体育平台app-官网下载
【读音】:

  gēn zhe hán guó yóu lǎn zài zhōng guó shì chǎng shàng de rè mài ,jìn rì ,hán guó yóu lǎn chéng zhǎng jú shàng hǎi fú wù chù chū gé wéi zì yóu háng lǚ kè liàng shēn jiàn zào le “hán guó zì yóu háng shǒu cè ”,chī hē wán lè jí tè diǎn jǐng diǎn de zuì nián yè ràng lì fú dù dá 60%。  jù xiān róng ,píng “hán guó zì yóu háng shǒu cè ”,lǚ kè kě yǐ zài shǒu ěr míng dòng 、běi cāng dòng 、nán nián yè mén děng gòu wù qū ,hé hěn duō wén huà gōng yǎn yǐ jí bù mén jǐng diǎn dé dào dǎ shé yōu huì 。  běn rì qǐ ,lǚ kè kě chí shēn fèn zhèng 、hù zhào děng zhèng jiàn ,zhì hán guó yóu lǎn chéng zhǎng jú shàng hǎi fú wù chù miǎn fèi suǒ qǔ 。

上一篇:2010年度牙买加世界蜜斯观光牙买加游览局 下一篇:韩剧拍摄地受旅客接待 同比增10%